บังกะโล

Bungalow

บา้นเลก็ในป่าใหญ่ กระท่อมนอ้ยกลางเขา ลองมาใชช้ีวิตที เรียบง่าย ไม่หรูหรา ไม่ใหญ่โต แต่รู้สึกอบอุ่นหวัใจ

สิ่งอํานวยความสะดวก

Facilities


  • รองรับ 2-3 ท่าน
  • แอร์ TV ตู้เย็น เครื่องทําน้ำอุ่น
  • ระเบียงหน้าบ้าน

  • ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก
  • ห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้าห้องพัก

ที่พักแนะนำ

Recomments