ฝึกทักษะการขับรถบนถนนจำลอง สนุกและปลอดภัย

รถโกคาร์ทสำหรับเด็ก ความเร็วต่ำ ขับจึงง่าย และปลอดภัย

เหมาะสำหรับ อายุ 7ปี ขึ้นไป
และ มีส่วนสูงเกิน 80 ซม.

7+

80

ระดับความสนุก ความท้าทาย

“ สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยภูเขา และทุ่งหญ้าลูซี่ ”

— บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ ได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก

แผนที่กิจกรรม