เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความตื่นเต้น และท้าทาย

เครื่องเล่นนี้ผู้เล่นมีสลิงที่ผูกตัวผู้เล่นไว้ จะบินได้เหมือนนก มีหมวก safety และอุปกรณ์ความปลอดภัยเพียบพร้อม

เหมาะสำหรับ อายุ 15ปี ขึ้นไป
และ มีส่วนสูงเกิน 150 ซม.

15+

150

ระดับความสนุก ความท้าทาย

“ สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยภูเขา และทุ่งหญ้าลูซี่ ”

— บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ ได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก

แผนที่กิจกรรม