สนุก ตื่นเต้น บนหลังม้า

มีครูฝึกคอยแนะนำตัวต่อตัว ม้าที่นี่ขนนุ่มมาก มาถึงไร่ทองสมบูรณ์ทั้งที่ต้องมาขี่มาให้ได้

เหมาะสำหรับ อายุ 12ปี ขึ้นไป
และ มีส่วนสูงเกิน 105 ซม.

12+

105

ระดับความสนุก ความท้าทาย

“ สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยภูเขา และทุ่งหญ้าลูซี่ ”

— บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ ได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก

แผนที่กิจกรรม