ห้องพักมาตรฐาน

TSC HOTEL STANDARD

ห้องพักสไตล์มาตรฐานโรงแรม

สิ่งอํานวยความสะดวก

Facilities


  • รองรับ 2-3 ท่าน
  • แอร์ TV ตู้เย็น เครื่องทําน้ำอุ่น
  • ฟรี Wifi

  • ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก
  • ห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้าห้องพัก

ที่พักแนะนำ

Recomments