อีกชื่อหนึ่งคือ "รถแม้ว" ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกปล่อยตามแนวลาดของภูเขาโดยใช้ระยะทาง 800 เมตร

เครื่องเล่นลูจไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ อาศัยการทรงตัวของเรา และเบรกแบบการเบรกรถจักรยาน การเล่นลูจจะอาศัยความลาดชันของเขาไหลลงไปตามทาง สำหรับเด็กๆ อาจต้องระมัดระวังกันสักนิด เนื่องจากเวลาปล่อยตัวก็จะปล่อยหลาย ๆ คัน ต้องคอยระวัง ทรงตัว และเบรกให้ดีหลังจากที่เล่นลูจขับลงไปตามทางข้างล่างแล้ว ขากลับขึ้นมาจะขึ้นกระเช้าลอยฟ้า

เหมาะสำหรับ อายุ 12ปี ขึ้นไป
และ มีส่วนสูงเกิน 105 ซม.

12+

105

ระดับความสนุก ความท้าทาย

“ สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยภูเขา และทุ่งหญ้าลูซี่ ”

— บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ ได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก

แผนที่กิจกรรม