นั่งชมบรรยากาศ ภูเขา ทิวทัศน์ของทองสมบูรณ์
และแมกไม้นานาพรรณ

กระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอด มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก แล้วกระเช้าก็จะมารับตัวเรา มีร่มให้เราพร้อมไม่ต้องกลัวร้อน

เหมาะสำหรับ อายุ 8ปี ขึ้นไป
และ มีส่วนสูงเกิน 105 ซม.

8+

105

ระดับความสนุก ความท้าทาย

“ สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยภูเขา และทุ่งหญ้าลูซี่ ”

— บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ ได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก

แผนที่กิจกรรม